Near the Beacon by James Ravilious

Near the Beacon

James Ravilious - April 1990